NEWS & 수주소식   
임직원공간  ENGLISH  SITEMAP  STORY

  홍보센터 > 수주소식


글쓴이 : 관리자 날짜 : 2018-01-22
제목 : (수주) 검단하수처리장 증설공사 건설사업관리
 
1. 사업명 :  검단하수처리장 증설공사 건설사업관리
 
2. 발주처 :  인천도시공사
 
3. 수주액 :  4,009,005,000원
 
4. 수주일 :  2018. 1. 22